NAŠE HODNOTY

ODBORNOSŤ

SPOLUPRÁCA

PODPORA

VZÁJOMNOSŤ

SLOBODA

DÔVERA

REŠPEKT

ĽUDSKOSŤ

PRINCÍPY RCPU

  • Dôraz na kvalitu

  • Spoločné vlastníctvo 

  • Sloboda regionálnych partnerov

  • Agilné riadenie

 CIELE RCPU


Podpora PZ a OZ

Zabezpečiť podporu pre učiteľov v regiónoch pri implementácii nového kurikula základného vzdelávania. 

Čítajte ďalej...Budovanie partnerstiev

Vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu zvyšovania kvality vzdelávania.

Čítajte ďalej...Profesijný rast lídrov

Podporiť odborný rast pedagogických lídrov v regiónoch.

Čítajte ďalej...