MENTORING 

Proces, počas ktorého skúsený učiteľ (mentor) ponúka svoje vedomosti a skúsenosti inému kolegovi s cieľom pomôcť mu zlepšiť svoju pedagogickú prax. Je príležitosťou pre rast a zdokonaľovanie pedagogickej praxe prostredníctvom spolupráce s niekým, kto má bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania.

ETICKÝ KÓDEX MENTORA

Profesijný rozvoj

Objaviť nové stratégie, techniky, postupy, ktoré je možné použiť v triede.

Osvedčené postupy

Mentor môže poskytnúť rady a postupy, ktoré mu pomohli v jeho kariére.

Pomoc

Ak má mentorovaný problémy alebo otázky týkajúce sa výučby alebo riadenia triedy, mentor môže poskytnúť cenný názor a riešenie.

Podpora

Vytvára priestor na vzájomnú podporu a zdieľanie skúseností s kolegami, čo môže byť veľmi obohacujúce.


PRE KOHO JE NÁŠ MENTORING URČENÝ?

  • pre pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane vedúcich PZ a OZ),
  • pre začínajúcich učiteľov, ktorí hľadajú svoj štýl a cestu učenia,
  • pre skúsených učiteľov, ktorí hľadajú nové pohľady, inšpirácie a radosť z učenia,
  • pre vedúcich zamestnancov, ktorí hľadajú podporu vo vzdelávacích oblastiach súvisiacich s prechodom na nové kurikulum.

AKO?

Ako prebieha mentoring?

Učiteľ, ktorý požiada o mentora, získava partnera, ktorý ho bude na určitý čas sprevádzať pri jeho práci. Mentor sa so svojím mentorovaným stretáva pravidelne. Navštevuje jeho hodiny a vedie s ním profesionálne rozhovory, ktoré mu pomáhajú rozvíjať jeho kompetencie, zisťovať silné stránky i priestor na zlepšenie. Spolu sa môžu zamerať na rôzne oblasti práce učiteľa a posilnenie týchto oblastí. Cieľom mentoringu je pomôcť učiteľovi, aby sa mu ľahšie učilo, aby žiaci boli motivovaní k učeniu a dosahovali tak spoločné ciele vzdelávania. Hlavným cieľom mentoringu je nájdenie radosti z učenia pre učiteľa ale aj jeho žiakov. Mentor prichádza za mentorovaným priamo do jeho školy, nie je potrebné nikam cestovať.

Ako dlho trvá mentoring?

Individuálne konzultácie s mentorom prebiehajú podľa dohody, zvyčajne podľa dostupnosti mentorovaného v jeho pracovnom čase, min. 1 x za mesiac. Konzultácie a stretnutia môžu trvať 30 - 90 minút. Doba mentorovania je zvyčajne 1 školský rok, resp. do dosiahnutia cieľu mentoringu.

Ako sa prihlásiť na mentoring?

Stačí, ak vyplníte krátky dotazník (chcem MENTORA). Mentor z nášho tímu vás následne osloví, zodpovie na prípadné otázky a spoločne si dohodnete formu spolupráce, ktorá vám bude najviac vyhovovať.


Chcem MENTORA