BUDOVANIE PARTNERSTIEV

Rozmýšľame v partnerstvách, lebo:

  • spolu sme viac,

  • spolu sme pestrejší,

  • spolu sme silnejší,

  • spolu sa navzájom dopĺňame,

  • spolu to ľahšie udržíme.

Aj keď budovanie partnerstiev znamená aj:

  • viac času na zladenie sa,

  • viac stresu v spolupráci,

  • pomalšie dosiahnutie výsledkov,

  • väčšie riziko konfliktov.