ĎAKUJEME

…za dôveru a možnosť sprevádzať Vás na ceste rastu a osobného 

rozvoja a prajeme vám  krásne a pohodové letné prázdniny.

   Mentor je ako horský vodca. 

                   Po ceste ťa bude sprevádzať, ale cestu si musíš zvoliť sám...

DOBRÝ MENTOR SA SNAŽÍ

Nepretvárať mentorovanú osobu na svoju kópiu

Nepretvárať mentorovanú osobu na svoju kópiu

Nepoučovať, ale pomáhať nájsť vlastnú cestu

Nepoučovať, ale pomáhať nájsť
vlastnú cestu

To, čo radí, to aj žiť

To, čo radí, to aj žiť

Vnímavo zohľadňovať individualitu svojich zverencov

Menej hovoriť a viacej počúvať

Menej hovoriť a viacej počúvať

Neovplyvňovať mentorovanú osobu svojimi predstavami

Neovplyvňovať mentorovanú osobu svojimi predstavami

Rozvíjať vzťah s mentorovanou osobou

Rozvíjať vzťah s mentorovanou osobou

Ovládať a zdieľať užitočné rady

   Ovládať a zdieľať užitočné rady

SKÚSENOSTI S MENTORINGOM

AKO SA NÁM DARÍ

87 ODMENTOROVANÝCH 

PZ a OZ

712 MENTORINGOVÝCH ROZHOVOROV

36 PREDSTAVOVANÍ RCPU

60 BILATERÁLNYCH STRETNUTÍ

  39 WORKSHOPOV 

 654 ÚČASTNÍKOV

31 FACILITÁCIÍ A PREDNÁŠOK  329 ÚČASTNÍKOV

38 AKTÍVNE ZAPOJENÝCH ŠKÔL


ĎAKUJEME VÁM ZA DÔVERU

PARTNERI