,,Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

Ján Amos Komenský

Ponúkame partnerstvo, pomoc, podporu, poradenstvo a profesionalitu.

VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE


Prihláška na pozíciu MENTORA

 

PARTNERI