PROFESIJNÝ RAST LÍDROV

  • Ochota a vôľa pracovať na sebe
  • Nie certifikáty, skutočné spôsobilosti
  • Učiaca sa komunita
  • Sieť RCPU = zdroj rastu