Učíme (sa) samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe hodnôt, vedomostí a dát

NOVINKA - WEBOVÁ APLIKÁCIA K ŠVP

Naštudujte si nový štátny vzdelávací program pomocou modernej webovej aplikácie

Pedagogickej verejnosti je k dispozícií už aj digitálna verzia nového Štátneho vzdelávacieho programu. Vďaka interaktivite je možné ľahšie vyhľadávať výkonové a obsahové štandardy a tiež prierezové gramotnosti. Digitálna aplikácia na

Čítať viac »OBRÁTENÉ KURIKULUM
PILIERE KURIKULA