ZÁKLADNÁ ŠKOLA JE MIESTO, KDE:

  • nerozprávam, ale počúvam, čo pani učiteľka hovorírozprávame sa s pani učiteľkou a spolužiakmi
  • sa snažím si zapamätať čo najviac vedomostí / objavujem vedomosti a učím sa objavovať, aby som vedomosť vedel použiť v budúcnosti 
  • trénujem to, čo mi ide / zistím, v čom som najlepší
  • mám všetko zvládnuť sám / mám sa dohodnúť so spolužiakmi, aby sme spolu zvládli čo najviac a najlepšie 
  • ide hlavne o to, aby som mal čo najviac vedomostí / ide hlavne o to, aby som vedel použiť to, čo som sa naučil, pre spoločné dobro všetkých

NOSITEĽOM ZMIEN JE UČITEĽ, KTORÝ MÔŽE:

  • vyučovať v širších súvislostiach a do hĺbky v kooperácii s učiteľmi...
  • vytvárať učebné prostredie a uplatňovať vhodné pedagogické prístupy...
  • podporiť každého žiaka vo vnímaní jeho potenciálu v spolupráci s ďalšími aktérmi vzdelávania...
  • využívať podporu pedagogických lídrov pri implementácii zmien v praxi (napr. mentoring)...
  • byť súčasťou pracoviska, kde sú rešpektované jeho práva...

ŠKOLY SPOLUPRACUJÚCE S RCPU

PILOTNÁ ŠKOLA ZAVÁDZANIA REFORMY V RÁMCI OKRESU PREŠOV

Základná škola Rokycany 46 https://zsrokycany.sk/

ŠKOLY V POSTUPNOM ZAVÁDZANÍ REFORMY V ŠK. ROKU 2024/2025:

ĎALŠIE SPOLUPRACUJÚCE ŠKOLY