PODPORA PZ a OZ

  • Blízko a cielene

  • Flexibilne a diferencovane

  • Individuálne a skupinovo

  • Partnersky a autenticky

  • Nedokkonale a neúpln

  • Spoľahlivo a s pokorou