AKTUÁLNE VZDELÁVANIA 

Informácie o vzdelávacích aktivitách, lektoroch a TERMÍNOCH a PRIHLÁŠKE sa zobrazia po kliknutí na konkrétnu tému/obrázok.

Profil účastníka vzdelávacej aktivity - pedagogický alebo odborný zamestnanec základnej školy, ktorá sa nachádza v okrese Prešov.


                                  

                                           Farebné odlíšenie tém vzdelávacích podujatí.....