• Prednášku radi zrealizujeme priamo vo vašej základnej škole. Pre konkrétny termín nás kontaktujte mailom alebo telefonicky.

  • V prípade, že sa chcete zúčastniť prednášky ako jednotlivec, môžete sa prihlásiť na jeden z nasledovných termínov (prednáška bude prebiehať v RCPU pre okres Prešov, 17. novembra 1,Prešov - budova Prešovskej univerzity):